OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za Przedszkole pokrywa WSZYSTKIE koszty związane z pobytem Dziecka w Przedszkolu.
 • pełne wyżywienie
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • różnorodne zajęcia rozwijające
 • terapię logopedyczną
 • terapię ręki
 • terapię TUS
 • wycieczki
 • lekcje specjalne
 • materiały dydaktyczne
 • upominki okazjonalne
 • ubezpieczenie
 • inne
Zależy nam, aby każde Dziecko uczęszczające do Domowego Przedszkola miało zagwarantowane jednakowe możliwości rozwojowe.