organizacja

Domowe Przedszkole jest miejscem kameralnym, które sprzyja indywidualnemu rozwojowi każdego Dziecka.

Dzieci uczęszczają do dwóch, grup różnowiekowych - młodszej i starszej. Taka organizacja zapewnia naturalny rozwój, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz sprzyja kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych.

małe GRUPY

Organizacja Domowego Przedszkola opiera się na koncepcji pracy w grupach różnowiekowych, w których Dzieci mają zapewnione optymalne warunki do naturalnego rozwoju. Każdą grupę prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra, która czuwa nad potrzebami rozwojowymi Dzieci w każdym wieku. 
Grupę prowadzi dwóch Wychowawców, ze wsparciem Asystenta, oraz dodatkową Pomocą Nauczycieli.

GRUPA MŁODSZA

Do grupy młodszej uczęszczają Dzieci 3 i 4-letnie.
Do grupy młodszej w większości uczęszczają Dzieci 3 i 4-letnie. Zapraszamy do niej również dzieci 2,5-letnie, które dzięki starszym kolegom i koleżankom szybko zdobywają pierwsze doświadczenie w Przedszkolu. Ramowy plan dnia oraz proces dydaktyczny został opracowany w taki sposób aby sprzyjał całej grupie, korzystnie wpływając na rozwój Dzieci w każdym wieku.
Do grupy młodszej uczęszcza 15-ro Dzieci.

grupa starsza

Do grupy starszej uczęszczają Dzieci 5 i 6-letnie. 
Dzieci 5-letnie wdrażają się do bardziej systematycznej pracy, a ich chęć i motywacja do pogłębiania wiedzy w naturalny sposób rośnie wśród starszych kolegów i koleżanek.
Dzieci 6-letnie realizują roczne przygotowanie do nauki w szkole (zerówka), pogłębiając wiedzę i umiejętności zdobyte we wcześniejszych latach.
Do grupy starszej uczęszcza łącznie 15-ro Dzieci.

PLAN DNIA

Ramowy plan zapewnia Dzieciom regularny rytm, dając im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Staramy się, aby każdy dzień był jak najbardziej zrównoważony i zapewniał najmłodszym możliwość wszechstronnego rozwoju.

POSIŁKI

Podczas pobytu w Przedszkolu zapewniamy 4
posiłki - śniadanie, zupę, drugie danie i podwieczorek.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Ramowe zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa
razy dziennie - przed i po południu. Wykorzystują różnorodne techniki i metody pracy, angażując Dzieci do uczestnictwa, poszerzania i wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Podstawowy program dydaktyczny uzupełniamy i rozszerzamy zajęciami, które są dostępne w jednakowy sposób dla wszystkich Dzieci. Są to m.in. języka angielski, rytmika, zajęcia sportowe, taneczne, cykliczne i aktywności tematyczne.

ODPOCZYNEK

Czas na odpoczynek i regenerację jest ważnym elementem intensywnego dnia, zarówno dla Dzieci młodszych jak i  starszych. Przedszkolaki odpoczywają przy książce czy muzyce relaksacyjnej, a najmłodsze - cżęsto wykorzystują poobiednią drzemkę.

SWOBODNA ZABAWA

Czas na swobodną zabawę, indywidualną bądź w mniejszej grupce, jest niezbędny do właściwego rozwoju Dziecka. Rozumiemy to, i staramy się, aby nie zabrakło go wśród codziennych zajęć.

PRACA INDYWIDUALNA

Dokładamy wszelkich starań, aby każdemu Dziecku zapewnić potrzebne wsparcie, rozpoznać osobiste predyspozycje i zainteresowania. Dlatego tak ważne jest wygospodarowanie w planie dnia czasu spędzonego na indywidualną pracę z Dzieckiem.