WYBÓR PRZEDSZKOLA TO WAŻNA DECYZJA

Domowe Przedszkole to miejsce, w którym panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca indywidualnemu podejściu do rozwoju, nauki i wychowania najmłodszych.

Kierując się doświadczeniem oraz wykorzystując nowoczesne metody nauczania, stworzyliśmy miejsce, które zapewnia Dzieciom najlepszą opiekę oraz doskonałe warunki do doskonalenia własnych umiejętności, odkrywania talentów i zainteresowań.

Chcemy, aby Dzieci przychodziły do Przedszkola z radością, zaciekawieniem i oczekiwaniem na ‘coś specjalnego’ każdego dnia. Pragniemy odkrywać ich potencjał; bawiąc uczyć, a ucząc - towarzyszyć w stawianiu pierwszych, odważnych kroków w świat.

WSPÓŁPRACA Z RODZICEM

Wierzymy, że rolą Przedszkola jest wspieranie Rodzica w wychowaniu Dziecka i stworzenie mu najlepszych warunków do indywidualnego rozwoju. Naszym
wspólnym celem jest dobro Dziecka, i dlatego wzajemne zrozumienie, zaufanie i szczerość są podstawą udanej współpracy. Poniżej prezentujemy podstawową wizję, kluczowe wartości i podejście, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Jeśli są one spójne z Państwa oczekiwaniami - zapraszamy do kontaktu by wspólnie pracować nad osiągnięciem największego sukcesu.

DEFINICJA SUKCESU

Naszym sukcesem jest dobro Dziecka - odkrywanie Jego talentów, rozpoznanie trudności, próba zrozumienia emocji oraz kierowanie Jego indywidualnym potencjałem tak, aby stworzyć mu najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju.

NAUKA I EDUKACJA

Wszechstronna edukacja i przygotowanie Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole wyznaczają kierunek dydaktyczny w Domowym Przedszkolu.  Wykorzystując aktywizujące metody nauczania, łączymy naukę z zabawą, rozbudzamy naturalne zainteresowania najmłodszych i towarzyszymy im w odkrywaniu świata z pasją, ciekawością i dziecięcą radością.

WYCHOWANIE

Wyznaczanie granic, pozytywna dyscyplina, szacunek dla drugiego człowieka oraz empatia to jedne z podstawowych wartości, którymi się kierujemy. Dajemy Dzieciom narzędzia i umiejętności do współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz respektowania norm społecznych. 

KADRA

Wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana Kadra jest z silnym filarem Domowego Przedszkola. Jesteśmy zespołem w którym każdy odgrywa ważną rolę. Mamy różne talenty, zainteresowania i umiejętności, które wykorzystujemy w codziennej pracy, dzięki czemu zawsze dzieje się u nas coś ciekawego.

SAMODZIELNOŚĆ

Wierzymy, że samodzielność jest jedną z ważniejszych umiejętności, którą każde Dziecko powinno zdobyć na tym etapie edukacyjnym. Dlatego od najmłodszych lat wspieramy Je w zdobywaniu nowych umiejętności i motywujemy do podejmowania wyzwań na miarę własnych możliwości.

KREATYWNOŚĆ

Kreatywność to postawa, którą w szczególny sposób wspieramy i rozwijamy u naszych Przedszkolaków. Realizujemy ciekawe projekty plastyczne, uczymy Dzieci myślenia w sposób niekonwencjonalny oraz twórczego rozwiązywania problemów. Dzięki temu stają się One bardziej gotowe na nowe wyzwania, skłonne do eksperymentowania i wszechstronnego rozwoju.

OTWARTOŚĆ NA ŚWIAT

Ciekawość świata, chęć poszerzania horyzontów oraz otwartość na drugiego człowieka leżą u podstaw naszej codziennej pracy. Aktywna nauka języka angielskiego od najmłodszych lat sprzyja zdobywaniu wiedzy kulturowej i zachęca do ciekawych rozmów.

CZAS WOLNY

Ważnym elementem czasu spędzonego w Przedszkolu jest pozostawienie Dziecku przestrzeni na samodzielne podejmowanie różnorodnych aktywności. Staramy się, aby w codziennym rytmie dnia nie zabrakło swobodnej przestrzeni, którą każde Dziecko będzie mogło zagospodarować zgodnie z własnymi upodobaniami.

CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zależy nam, aby codzienny rytm dnia był jak najbardziej zrównoważony, zapewniając przestrzeń zarówno na pracę, zabawę jak i odpoczynek. Czas spędzony na świeżym powietrzu jest dla nas szczególnie cenny. A zielony ogród położony w zaciszu ogrodu zapewnia Dzieciom ruch, rekreację i odpoczynek jakiego potrzebują.